26.01.2010

Zawody rzemieślnicze

Do zawodów rzemieślniczych w Niemczech zalicza się ponad 100 zawodów z dziedzin takich jak:

  • Budownictwo
  • Metal und Elektryka
  • Drzewo i tworzywo sztuczne
  • Rzemiosło tekstylne i skórzane
  • Rzemiosło spożywcze
  • Rzemiosło z dziedziny zdrowia i pielęgnacji ciała,
  • Zawody przemysłu chemicznego
  • Rzemiosło graficzne/ design graficzny