26.01.2010

Ustawa o rzemiośle

W Niemczech przynależność do rzemiosła nie jest regulowana wielkością firmy czy wysokością jej obrotów, ale z mocy prawa. Ustawa o rzemiośle definiuje, jakie zawody zalicza się do rzemieślniczych. Grupa A obejmuje wszystkie zawody rzemieślnicze właściwe, dla wykonywania, których niezbędne jest posiadanie dyplomu mistrzowskiego.

Ustawodawcy wymagają posiadania dyplomu mistrzowskiego dla tych zawodów, które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo lub wymagają szczególnego wykształcenia i kwalifikacji.

Grupa B1 obejmuje inne zawody rzemieślnicze, dla których posiadanie dyplomu mistrzowskiego nie jest obowiązkowe. Grupa B2 obejmuje zawody pokrewne rzemiosłu właściwemu.