26.01.2010

Rzemiosło w dzisiejszych czasach

Rzemiosło jest najbardziej wszechstronną dziedziną gospodarki Niemiec, która razem z małymi i średnimi przedsiębiorstwami tworzy serce niemieckiej klasy średniej.

Rzemiosło niemieckie przez lata długiej i sukcesywnej tradycji przekształciło się w dużą i znaczącą grupę społeczną i gospodarczą, która wywiera ogromny wpływ na życie publiczne w Niemczech.

Rzemiosło niemieckie oferuje szeroki i zróżnicowany, a przede wszystkim szczególnie wysoki zakres jakości produktów i usług nie tylko na rzecz konsumentów prywatnych ale również w dziedzinie przemysłu, handlu oraz w sektorze publicznym.

Domenę i siłę rzemiosła stanowią indywidualne poszczególne produkty i innowacyjne rozwiązania problemów.

Milion razy dziennie korzystamy z usług rzemieślniczych. Rzemiosło stało się kreatywne i elastyczne w służbie na rzecz swoim klientom.

Umiejętność przystosowania gwarantuje wykwalifikowana kadra pracowników. Wykwalifikowani pracownicy są siłą napędową dla innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie nowych rozwiązań ekonomicznych i technologicznych. Są one realizowane w rzemiośle, w przeciwieństwie do przemysłu nie przez gwałtowne wstrząsy i zmiany, lecz małymi krokami, od zadania do zadania, krok po kroku od rozwiązania jednego problemu do rozwiązania kolejnego.