26.01.2010

Edukacja i kształcenie w rzemiośle

Rzemiosło jest trenerem numer jeden w Niemczech. Dualny system kształcenia należy do wyjątkowych. Łączy on praktykę nauki zawodu w firmie z teoretycznymi zajęciami w szkole zawodowej. Nauka fachu trwa w zależności od zawodu 3- 3,5 roku i kończy się egzaminem czeladniczym.

Każdy czeladnik może kontynuować naukę i po zdaniu egzaminu uzyskać dyplom mistrzowski.

Posiadanie dyplomu mistrzowskiego jest dowodem na posiadanie najwyższych kwalifikacji zawodowych w rzemiośle oraz upoważnia do zarządzania firmą i do kształcenia innych czeladników.

Czeladnicy i mistrzowie posiadają wiele możliwości dalszego kształcenia się, np.:

w ofercie można znaleźć szkolenie z zakresu administracji gospodarczej dla przedsiębiorców, menadżerów jak i szkolenia w zawodzie konserwatora w rzemiośle, który cieszy się szczególnym uznaniem i renomą na płaszczyźnie międzynarodowej.

W wielu krajach związkowych świadectwo mistrzowskie otwiera rzemieślnikom drzwi na uniwersytet lub na politechnikę.