26.01.2010

Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego (ZDH)

DHKT i UDH zrzeszone są w Centralnym Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) z siedzibą w Berlinie.

ZDH podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach podstawowych polityki rzemieślniczej. Reprezentuje interesy rzemiosła wobec rządu federalnego i innych władz centralnych, Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.

Poza tym ZDH jest członkiem UEAPME (Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw) i prezentuje ZDH w Unii Europejskiej w Brukseli. ZDH koordynuje działaniami politycznymi w celu utrzymania kontaktów na poziomie Unii Europejskiej oraz rozwija i opracowuje projekty dla niemieckich organizacji rzemieślniczych.