26.01.2010

Cele polityczne ZDH

ZDH na rzecz społecznej gospodarki rynkowej i dla rozwoju zasług polityki klasy średniej, promuje niezależne małe i średnie przedsiębiorstwa tworząc odpowiednie warunki ekonomiczne i pomagając im dotrzeć do potencjalnych pracodawców i terenów.

ZDH sprzeciwia się kontroli państwa, ograniczeniom własności prywatnej oraz nadużywaniu siły rynkowej.

W sprawach budżetu i polityki podatkowej ZDH wzywa do zwrotu wydatków publicznych, zmniejszenia długu publicznego i obciążeń dla przedsiębiorstw, głownie klasy średniej jak i uproszczenia przepisów podatkowych.

W kwestiach polityki gospodarczej ZDH przyczynia się do zniesienia istniejących niekorzystnych warunków konkurencji, zapewnienia stabilnych źródeł finansowania dla klasy średniej i prywatyzacji działań, które mogą być świadczone w sektorze prywatnym. Polityka społeczności powinna koncentrować się na kryterium przystępności a nie na ochronie podstawowych ryzyk.

Edukacja zawodowa powinna rozwijać alternatywne szkolenie do gimnazjum oraz powinna być przeprowadzona w trybie dualnego systemu, składającego się z nauki teorii w szkole oraz kształcenia praktycznego w zawodzie.