Haus des Deutschen Handwerks Berlin  Foto:ZDH

Řemesla dnes

Řemesla jsou nejvšestrannějším hospodářským odvětvím Německa a svými malými a středními podniky tvoří jádro německého středního stavu.
mehr

Řemeslnické profese

K řemeslům se v Německu řadí přes 100 povolání těchto oborů:
mehr

Živnostenský řád

Příslušnost k řemeslům se v Německu neřídí velikostí podniku nebo obratu, ale je daná zákonem. Živnostenský řád stanoví, která povolání se řadí k řemeslům.
mehr

Vzdělání a další vzdělání v řemeslech

Řemesla jsou v Německu poskytovatelem vzdělání číslo 1. Duální systém vzdělání je jedinečný.
mehr

Řemeslnické organizace

Řemeslnické organizace jsou rozděleny do dvou pilířů: řemeslnických komor a ústředních odborných svazů.
mehr

Ústřední svaz německých řemesel (ZDH)

Německý řemeslnický sněm (DHKT) a Podnikatelský svaz německých řemesel (UDH) jsou dále spojeni v Ústředním svazu německých řemesel (Zentralverband des Deutschen Handwerks - ZDH). Tento svaz má sídlo v Berlíně.
mehr

Politické cíle Ústředního svazu německých řemesel (ZDH)

ZDH je zastáncem sociálního tržního hospodářství a středostavovské politiky hospodářské soutěže, která podporuje samostatné malé a střední podniky vytvářením vhodných rámcových podmínek pro jejich hospodářskou činnost a přispívá k …
mehr

Zahraničněobchodní aktivity a mezinárodní partnerství

Stále více řemeslnických podniků s rostoucí tendencí exportuje své výrobky nebo poskytuje služby v zahraničí.
mehr

Pomocné odkazy

www.zdh.dewww.Handwerk.de www.ixpos.de www.invest-in-germany.de www.sequa.de www.ueapme.com
mehr

Metanavigation