Haus des Deutschen Handwerks Berlin  Foto:ZDH

Rzemiosło w dzisiejszych czasach

Rzemiosło jest najbardziej wszechstronną dziedziną gospodarki Niemiec, która razem z małymi i średnimi …
mehr

Zawody rzemieślnicze

Do zawodów rzemieślniczych w Niemczech zalicza się ponad 100 zawodów z dziedzin takich jak:
mehr

Ustawa o rzemiośle

W Niemczech przynależność do rzemiosła nie jest regulowana wielkością firmy czy wysokością jej obrotów, ale z mocy …
mehr

Edukacja i kształcenie w rzemiośle

Rzemiosło jest trenerem numer jeden w Niemczech. Dualny system kształcenia należy do wyjątkowych. Łączy on praktykę …
mehr

Organizacje rzemieślnicze

Organizacje rzemieślnicze podzielone są na dwie kolumny: są to izby rzemieślnicze i organizacje zrzeszające …
mehr

Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego (ZDH)

DHKT i UDH zrzeszone są w Centralnym Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) z siedzibą w Berlinie.
mehr

Cele polityczne ZDH

ZDH na rzecz społecznej gospodarki rynkowej i dla rozwoju zasług polityki klasy średniej, promuje niezależne małe i …
mehr

Linki

Pomocne Linki:
mehr

Metanavigation