Haus des Deutschen Handwerks Berlin  Foto:ZDH

Rzemiosło w dzisiejszych czasach

Rzemiosło jest najbardziej wszechstronną dziedziną gospodarki Niemiec, która razem z małymi i średnimi przedsiębiorstwami tworzy serce niemieckiej klasy średniej. Rzemiosło niemieckie przez lata długiej i sukcesywnej tradycji …
mehr

Zawody rzemieślnicze

Do zawodów rzemieślniczych w Niemczech zalicza się ponad 100 zawodów z dziedzin takich jak:
mehr

Ustawa o rzemiośle

W Niemczech przynależność do rzemiosła nie jest regulowana wielkością firmy czy wysokością jej obrotów, ale z mocy prawa.
mehr

Edukacja i kształcenie w rzemiośle

Rzemiosło jest trenerem numer jeden w Niemczech. Dualny system kształcenia należy do wyjątkowych. Łączy on praktykę nauki zawodu w firmie z teoretycznymi zajęciami w szkole zawodowej. Nauka fachu trwa w zależności od zawodu 3- 3,5 roku i …
mehr

Organizacje rzemieślnicze

Organizacje rzemieślnicze podzielone są na dwie kolumny: są to izby rzemieślnicze i organizacje zrzeszające rzemieślników.
mehr

Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego (ZDH)

DHKT i UDH zrzeszone są w Centralnym Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) z siedzibą w Berlinie.
mehr

Cele polityczne ZDH

ZDH na rzecz społecznej gospodarki rynkowej i dla rozwoju zasług polityki klasy średniej, promuje niezależne małe i średnie przedsiębiorstwa tworząc odpowiednie warunki ekonomiczne i pomagając im dotrzeć do potencjalnych pracodawców i …
mehr

Linki

Pomocne Linki:
mehr

Metanavigation