13.04.2010

Živnostenský řád

Příslušnost k řemeslům se v Německu neřídí velikostí podniku nebo obratu, ale je daná zákonem. Živnostenský řád stanoví, která povolání se řadí k řemeslům. Příloha A zahrnuje všechna povolání, pro jejichž samostatné provozování je předpokladem mistrovská zkouška. Zákonodárce požaduje mistrovskou zkoušku obzvlášť pro ta povolání, ve kterých hrozí riziko a/nebo pro které je vyžadována zvláštní kvalifikace. Příloha B1 uvádí všechny další řemeslnické obory, ze kterých může být složena mistrovská zkouška dobrovolně. Tak zvané „živnosti řemeslu podobné“ jsou obsaženy v Příloze B2.