13.04.2010

Zahraničněobchodní aktivity a mezinárodní partnerství

Stále více řemeslnických podniků s rostoucí tendencí exportuje své výrobky nebo poskytuje služby v zahraničí. Přes 40.000 podniků z řad německých řemeslnických podniků prodává své výrobky a služby v zahraničí. Nejdůležitější odbytové trhy leží v sousedních evropských zemích. Poradenství a praktickou podporu při svých zahraničních aktivitách získávají tyto podniky u více než 60 expertů pro zahraniční obchod v řemeslnických komorách a odborných svazech.

Stále větší úlohu pro německá řemesla hrají rovněž mezinárodní nákupní trhy. Nadto získávají na významu i kooperace se zahraničním partnerem. Kromě toho se řemesla angažují v mezinárodních partnerstvích a podílejí se na vybraných projektech a vývojové spolupráci.