13.04.2010

Vzdělání a další vzdělání v řemeslech

Řemesla jsou v Německu poskytovatelem vzdělání číslo 1. Duální systém vzdělání je jedinečný. Je spojením praktického vzdělání prací v podniku s teoretickým vzděláním v učňovské škole. Vzdělání je zakončeno po třech až třech a půl letech učňovskou (tzv. tovaryšskou) zkouškou.

Každý učeň (tzv. tovaryš) se může vzdělávat dál a složit mistrovskou zkoušku. Mistrovská zkouška je v řemesle vrcholnou odbornou kvalifikací a opravňuje k vedením podniku a výchově učňů.

Tovaryši a mistři si mohou zvolit z velmi bohatých možností dalšího zvyšování kvalifikace. Příkladem zvýšení kvalifikace pro podnikatele a manažery je obor podnikový ekonom nebo obor restaurátor v řemeslech jako mezinárodně renomované další odborné vzdělání. V mnoha spolkových zemích otevírá mistrovský list cestu ke studiu na vysoké odborné škole nebo na univerzitě.