13.04.2010

Ústřední svaz německých řemesel (ZDH)

Německý řemeslnický sněm (DHKT) a Podnikatelský svaz německých řemesel

(UDH)  jsou dále spojeni v Ústředním svazu německých řemesel (Zentralverband des Deutschen Handwerks - ZDH). Tento svaz má sídlo v Berlíně.

Ústřední svaz německých řemesel (ZDH) slouží k vytváření jednotných postojů
ve všech zásadních otázkách řemeslnické politiky. Zastupuje celkové zájmy řemesel proti spolkovému sněmu, spolkové vládě a dalším ústředním institucím, Evropské unii a mezinárodním organizacím.

Kromě toho je Ústřední svaz německých řemesel (ZDH) členem UEAPME (Evropské unie řemesel a malých a středních podniků) a provozuje zastupitelství ZDH u Evropské unie v Bruselu. To koordinuje řemeslně-politické aktivity na evropské úrovni, udržuje styky s partnerskými organizacemi na úrovni EU a vyvíjí evropské projekty pro německé řemeslnické organizace.