13.04.2010

L´ORGANIZZAZIONE DELL´ARTIGIANATO

Řemeslnické komory:

Řemeslnické komory jsou veřejnoprávními subjekty se zákonným členstvím pro každý podnik. Komory nabízejí široké spektrum služeb, a to od poradenství technického, podnikově ekonomického, právního až k poradenství pro odborné vzdělání. Vedou živnostenský rejstřík a jsou odpovědné za kontrolu. Jako samosprávné hospodářské instituce reprezentují ve svém okrsku mimo to zájmy řemesel proti politice a státní správě. Na úrovni spolkových zemí přebírají tuto úlohu pracovní sdružení řemeslnických komor jedné země popř. zemská řemeslnická zastupitelstva. 53 řemeslnických komor celého Německa je sloučeno v Německém řemeslnickém sněmu (Deutscher Handwerkskammertag - DHKT)

Ústřední odborné svazy

Odborné svazy jsou organizace s dobrovolným členstvím. Zastupují specifické odborné zájmy příslušného řemeslného oboru popř. povolání. A mají funkci zaměstnavatelských organizací, to znamená, že vedou například vyjednávání
o tarifech.

Struktura řemesel „zdola nahoru“ vypadá následovně: Samostatní řemeslníci mohou na místní úrovni vytvořit „cech“. Členství je dobrovolné.

Různé cechy se spojují do „okresních řemeslnických sdružení“ (Kreishandwerkerschaften). Na úrovni zemí existují zemské svazy. 37 ústředních odborných svazů rozmístěných po celém Německu a osm dalších profesních svazů jako kooperačních partnerů tvoří Podnikatelský svaz německých řemesel (Unternehmerverband Deutsches Handwerk – UDH).