13.04.2010

Řemesla dnes

Řemesla jsou nejvšestrannějším hospodářským odvětvím Německa a svými malými a středními podniky tvoří jádro německého středního stavu.

Ve své dlouhé a úspěšné tradici se německá řemesla rozvíjela v hospodářskou
a společenskou skupinu, která má na veřejný život v Německu velký vliv.

Ať už se jedná o drobné spotřebitele, průmysl, obchod nebo veřejný sektor – německá řemesla poskytují širokou, rozmanitou a především vysoce kvalitní nabídku zboží a služeb. Výrobky na zakázku a osobitá řešení problémů jsou doménou a silou řemesel.

Výkony řemeslníků jsou v Německu vyžadovány milionkrát denně. Do služeb svým zákazníkům a odběratelům se řemesla pouštějí pružně a tvůrčím způsobem.

Tato přizpůsobivost je zaručena vysoce kvalifikovanými majiteli podniků a jejich spolupracovníky. Kvalifikovaní odborníci jsou motorem pro inovační sílu podniků se zřetelem k novým hospodářským a technickým trendům. U řemesel k tomu dochází na rozdíl od průmyslu ne převratnými změnami, ale spíše malými rovnoměrnými kroky, tak říkajíc od zakázky k zakázce, od jednoho řešení problému k druhému.