13.04.2010

Politické cíle Ústředního svazu německých řemesel (ZDH)

ZDH je zastáncem sociálního tržního hospodářství a středostavovské politiky hospodářské soutěže, která podporuje samostatné malé a střední podniky vytvářením vhodných rámcových podmínek pro jejich hospodářskou činnost
a přispívá k tomu, aby mohly rozvíjet svůj potenciál jako zaměstnavatelé
a poskytovatelé vzdělání.

Staví se proti státnímu dirigismu, omezování soukromého vlastnictví a proti zneužití síly trhu.

Ve finanční a daňové politice požaduje vracení státního podílu, snižování zadluženosti veřejného sektoru a lepší podmínky pro podnikatele, především pro střední stav stejně jako podstatné zjednodušování daňového práva. V hospodářské politice se ZDH zasazuje za odstraňování popřípadě zabraňování negativním stránkám hospodářské soutěže, zajišťování únosné finanční základny pro řemeslnický střední stav, stejně jako privatizaci stávajících veřejných činností, které mohou být vykonávány privátním sektorem. Sociální politika by měla být usměrňována v rámci možností financování a koncentrovat se na zajišťování základních rizik.

Odborné vzdělání by mělo být nadále rozvíjeno jako alternativní způsob vzdělání ke gymnáziu a prováděno v rámci osvědčeného „duálního systému“ školského a podnikového vzdělání.